Historia

Koguvan kylän historiaa voi seurata vuodesta 1532, jolloin Liivinmaan suurmestari Wolter von Plettenberg läänitti Koguvan alueella asuneelle talonpoika-Hanskenille tilan. Aikojen kuluessa tämä tila siirtyi Hanskenin jälkeläisille, Koguvan vapaille talonpojille ja 1800-luvun lopulla kylässä oli jo kahdeksan tilaa. Vanatoa kuuluu Koguvan kylän vanhimpiin vapaiden talonpoikien tiloihin. Hanskenin tila oli vuoteen 1645 mennessä jakautunut kahdeksi. Siitä alkaen voidaan seurata myös Vanatoan tilan historiaa, jonka isäntänä oli Jürgen-niminen mies. Vuonna 1693 isäntänä oli hänen poikansa Wabaniko Hanss, jonka mukaan tila kantoi virallisesti ja myös kansansuussa Hanso-Antsun nimeä. Vuosina 1713–1756 on tilan nimenä ollut tuonaikaisen isännän mukaan Hanso Andrus. Seuraava isäntä oli Hanso Tõnise -niminen mies. Hänellä oli kaksi poikaa – Ado (n. 1730–1781) ja Andrus (n. 1741–1820). 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä oli Antsun tila jakautunut kahdeksi. Ado oli perustanut uuden tilan, joka jäi kantamaan Antsun nimeä. Entisen Antsun tilan isännäksi jäi hänen nuorempi veljensä Andrus. Hänen tilaansa alettiin kutsua Vanatoaksi. Molemmat tilat on merkitty myös vuoden 1802 maakarttaan – Antsun tila kantaa siinä nimeä Hanso Ado ja nykyisen Vanatoan paikalla oleva tila nimeä Hanso Andrus. Samassa kartassa on nimetty myös hieman koilliseen jäävä Hanso Peetri Peetrin puutarhana (nykyisen Pärdin kohdalla). Myös Koguvan Väljan tilalla on Antsu-Vanatoa -juuret. Tila syntyi 1800-luvun alussa Hanso Peetri -tilan kadottua. Se vaikuttaa olevan 1700-luvun ensimmäisen neljänneksen lopussa Antsu-Vanatoasta haarautunut tila, josta 1800-luvun alussa oli tullut mäkitupalaisten paikka ja nykyään tiedetään sen sijaintipaikka.

Vanatoan tila oli yksi vauraimmista Muhussa. Perustan tälle loi Jaan Schmuul (1858–1939), joka oli Muhua ja Saarenmaata yhdistävän salmipadon rakennuksen aikaan (1894–1896) ensin rakennustyön johtaja, myöhemmin myös aliurakoitsija. Hänen toimestaan rakennettiin 400 syliä patoa, joka muodosti neljänneksen 1642 sylin pituisesta padosta. Vuonna 1903, kun valtio tarjosi Kuivastun sataman laajennustöitä, otti Jaan Schmuul sen vastaan.

Säilyneistä rakennuksista vanhimmat ovat Antsun tilaa vastapäätä sijaitseva puinen mertavaja ja lato. Tilan entisestä vauraudesta antaa kuvan myös sivurakennukset – asuintalon riihtä ja kamaria vastapäätä oleva 1930-luvulla rakennettu kalkkikivinen aitta sekä asuintalon kanssa samanikäinen piharakennus nykyisen pääportin vieressä. Aitassa oli neljä tilaa, makuuaitta, aitta, vaateaitta ja poikien makuuaitta. Portin vieressä sijaitsevaan rautakiviseen rakennukseen mahtuivat tuulamisruum, sauna, kuivuri ja kesäkeittiö. Kolhoosiaikaan rakennuksessa sijaitsi Koguvan kylälle valoa antanut sähkögeneraattori. Piharakennuksista on tuhoutunut portin vieressä ollut vaunuvaja.

Kuten muidenkin Koguvan vapaiden maatilojen asukkaat, saivat Vanatoankin ihmiset 1800-luvun alussa sukunimekseen Schmuul (aiemmin myös Shmul). Vanatoan isäntä (1794–1848) oli Jüri Shmul, mutta yksikään hänen kolmesta pojastaan ei elänyt aikuiseksi. Tilalle otettiin lisätyövoimaksi Koguvan Andruselta kotoisin olevan Andrus Schmuhlin (1809–1885) perhe. Vanhan Jürin kuoleman jälkeen Andrus jäi tilan isännäksi. Seuraava isäntä oli Andrusen poika Mihkel (1833–1909), sitten Mihkelin poika Jaan Schmuul (1858–1939) ja sitten Jaanin poika Jaan Schmuul (1884–1949). Hänen poikansa Artur, Arnold ja Rudolf pakenivat sodan aikaan ulkomaille, Jaan ja hänen Koguvan Laasulta kotoisin oleva vaimonsa Riste kyyditettiin vuonna 1949. Sen jälkeen tilalla toimi vuoteen 1962 kolhoosin Tormipoeg konttori. Vuonna 1970 tila myytiin kustantamolle Valgus, jonka työntekijöitä on suuresti kiittäminen Vanatoan rakennusten säilymisestä. Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeen tila palautettiin sen lailliselle omistajalle Rudolf Schmuulille (1921–2001), joka perusti Vanatoaan matkailutilan. Vuonna 2007 Rudolf Schmuulin lailliset perilliset myivät Vanatoan tilan ja siihen kuuluvat maat uudelle omistajalle.

Nyt Vanatoan tilan historiallista arvoa suojelee ja matkailua siellä kehittää ”OÜ Vanatoa turismitalu“.